Natječaj

OSNOVNA ŠKOLA KNEZA BRANIMIRA
21 203 DONJI MUĆ
Klasa: 602-02/16-01/15.
Ur.br: 2180-14-16-02.
Donji Muć, 7.02. 2017.
E-mail:  hrvatska.kulturna.bastina@gmail.com
Web stranice: www.os-kneza-branimira-donjimuc.skole.hr

PREDMET:

HRVATSKA KULTURNA BAŠTINA

22.likovno-literarni natječaj

poziv za sudjelovanje

Pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti,obrazovanja i športa OŠ kneza Branimira, Donji Muć, ove godine organizira i provodi 22. likovno-literarni natječaj „HRVATSKA KULTURNA BAŠTINA“.

Pravo sudjelovanja imaju učenici osnovnih škola iz Republike Hrvatske i učenici osnovnih škola iz drugih država koji polaze nastavu na hrvatskom jeziku.

LITERARNI NATJEČAJ

Literarni radovi mogu biti pisani svim hrvatskim dijalektima i izričajima. Svaka škola može sudjelovati s  3-5 radova (ne više) koji trebaju biti ispisani u elektroničkom ispisu te tiskani u 4 primjerka za svakog člana povjerenstva. Svaki rad mora biti lektoriran i snimljen na CD-u.

Literarni radovi moraju sadržavati sve podatke (ime i prezime učenika, razred, ime i prezime učitelja – mentora, naziv i adresu škole, e-mail adresu, broj telefona-faks škole).

Osim slanja likovnih radova na adresu škole potrebno je i ispunit online prijavu na sljedećoj poveznici:
http://kulturna-bastina.osim.hr/literarni-rad/

 

LIKOVNI NATJEČAJ

Tema: ,,NARODNO BLAGO MOGA KRAJA“

Sačuvana baština u Vašim krajevima čuvanje je prošlosti za sadašnjost. Način i život naših predaka omogućuju nam zaštitu i prenošenje kulturnog identiteta naroda. Obaveza nam je poticati i poštivati kulturnu raznolikost i ljudsku kreativnost.

 Uvjeti likovnog natječaja

Likovni radovi mogu biti rađeni u svim tehnikama. Na natječaj škole mogu poslati 3-5 radova (ne više).
Sve podatke na poleđini rada ispisati u elektroničkom ispisu (ime i prezime učenika, razred, ime i prezime učitelja-mentora, naziv i adresa škole, broj telefona-faksa škole) te ih zalijepiti.
Osim slanja radova na adresu škole potrebno je i ispunit online prijavu na sljedećoj poveznici:
http://kulturna-bastina.osim.hr/likovni-rad/

ZAJEDNIČKI DIO

  1. Radovi koji stignu na vrijeme proslijedit će se stručnim povjerenstvima koji broje po 3 člana za literarni  i likovni dio natječaja.
  2. Postupak prijave na natječaj nije dovršen samim slanjem radova na adresu škole već je potrebno popuniti prijavnicu. Popunjanje online prijavnice je jednostavno i kratko traje. Nakon upisivanja potrebnih podataka kliknite na polje „POŠALJI PRIJAVU“ pri čemu je postupak završen. Prijavnice možete popuniti na slijedećim poveznicama:

Za likovne radove:
http://kulturna-bastina.osim.hr/likovni-rad/

Za literarne radove:
http://kulturna-bastina.osim.hr/literarni-rad/

  1. Prema odluci stručnih povjerenstava nagradit će se i pohvaliti po 5 radova iz svake kategorije (literarne i likovne).
  2. Nagrade za nagrađene i pohvaljene sudionike osigurava organizator natječaja.
  3. Obavijesti o rezultatima natječaja bit će objavljeni na web stranicama Škole i putem e-maila svakoj školi.
  1. Izložba likovnih radova bit će otvorena 19.svibnja 2017.godine u dvorani Škole.
  2. Rok za slanje radova je 1. travnja 2017. godine i radove slati na adresu Škole:

OŠ KNEZA BRANIMIRA

DONJI MUĆ 218

21 203 DONJI MUĆ

s naznakom za: 22.likovno – literarni natječaj ,,HRVATSKA KULTURNA BAŠTINA“

  1. Završna priredba održat će se 26. svibnja 2017. godine u dvorani u Domu Muć, Donji Muć.

 

 Povjerenstvo Škole